opholdsbetingelser

1. Tilmelding

1.1 Tilmelding
Når du tilmelder dig via “TILMELD” vil du få tilsendt en faktura på depositum. Du er tilmeldt, når vi har modtaget betaling for denne. Samtidig godkender du vores betingelser og accepterer vilkårene.
Betales depositummet ikke, vil dette betragtes som annullering.

1.2 Dokumenter
Ved tilmelding vil du modtage faktura på depositum på 3000,- DKK og et velkomstbrev. 7-8 uger inden opholdets start, vil du modtage en slutfaktura og en opholdsbeskrivelse. Ønskes dokumenterne sendt med posten opkræves et administrationsgebyr på 100 kr.
I dokumenterne beskrives det, hvad opholdene indeholder. Aktiviteter udenfor disse betales af elev selv.

1.3 Information
Det er den tilmeldte, som er ansvarlig for, at Alpehøjskolen modtager korrekt information således at vi kan kontakte dig med de nødvendige dokumenter og bestille flybillet, som skal betales direkte til vores samarbejdspartner. Den tilmeldte er selv ansvarlig for, at navnet stemmer overens med sit pas (evt. ændringer kan opkræve et gebyr).

2. Økonomi

2.1 Økonomi
Prisen for opholdet fremgår af hjemmesiden og er en totalpris, som indebærer samtlige emner i programmet. Ydelser udenfor programmet betales af eleven selv. Beløbet er eksklusiv visum, vaccinationer og lignende.

Obligatoriske skatter, gebyrer og tillæg er medregnet i prisen. Der kan forekomme opkrævning af lokale gebyrer, som refererer direkte til byen og som ikke har været mulige at opkræve ved aftalens indgåelse.

2.2 Rejseforsikring
Eleven er selv ansvarlig for rejseforsikring og betalingen af denne. Rejseforsikring er obligatorisk for elever på Alpehøjskolen og velkomstbrev vil give information om dette. Vi anbefaler eleven at tegne afbestillingsforsikring, dette er på eget initiativ. Alpehøjskolen påtager sig intet forsikringsansvar.

2.3 Flybillet
Indbetaling af flybillet gøres separat til vores samarbejdspartner og prisen indgår ikke i den samlede pris på hjemmesiden. En oversigt – leveret af samarbejdspartneren – vil vise flyafgange. Ændringer aftales i samarbejde med samarbejdspartneren. Denne bestilles og betales snarrest efter depositum.

2.4 Betaling
Betaling udføres over 2 omgange.
Ved tilmelding betales depositum indenfor 8 dage, ellers vil tilmeldingen annulleres.

Restbetaling for ophold sker 7-8 uger før opholdets start. Flybilletten betales når denne bestilles snarrest efter depositum. Tilmelder eleven sig senere, vil der være andre krav, som fremgår af fakturaen.

2.5 Forbehold for prisændringer
Alpehøjskolen tager forbehold for prisændringer og kan efter aftalens indgåelse foretage ændringer i prisen såfremt der sker ændringer i:

  • Skatter og afgifter i f.eks. lufthavne, vej- og startafgifter.

  • Ændring i valutakurser.

  • Andre omstændigheder, som Alpehøjskolen ikke har indflydelse på.

Alpehøjskolen skal hurtigst muligt meddele om ændringerne. Prisændringen kan være max 10% af prisen. Er prisændringen højere end 10% har eleven ret til vederlagsfrit at hæve købet. Dette skal foregår skriftligt indenfor 7 dage.

Der tages forbehold for trykfejl og åbenlyse fejl.

3. Aftalens ophør

3.1 For køb af ophold med Alpehøjskolen er der ingen fortrydelsesret.

3.2 Afbestilling
Eleven kan afbestille opholdet efter nedenstående standardregler, medmindre Alpehøjskolen senest ved aftalens indgåelse skriftligt har oplyst, at det specifikke produkt er uden om standardreglerne.

  • Ved afbestilling før 90 dage refunderes 50% af depositummet.

  • Ved afbestilling mellem 90-60 dage før afrejse refunderes 50% af indbetalt beløb.

  • Ved afbestilling under 60 dage til afgang refunderes 0%.

Grundet særlige vilkår hos vores samarbejdspartnere kan hele eller dele af indbetalt beløb gå tabt ved afbestilling

3.3 Fare på destination
Opstår situationer, som indebærer fare for eleven, indenfor 8 dage af afrejse vil denne have mulighed for vederlagsfrit at ophæve sit ophold. Dette være krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige sygdomme og andre ligestillede begivenheder. Sker dette ikke inden for tidsfristen frafalder denne ret.

Var eleven indforstået og velkendt med dette ved aftalen indgåelse frafalder denne afbestillingsret.

3.4 Ændringer
Ønsker eleven at foretage ændringer i sin bestilling, afholder eleven udgifterne for dette samt gebyrer. Alpehøjskolen er ikke forpligtet til at foretage ændringer i bestillingen. Foretages ændringen tidligere end 30 dage før afrejse, beregnes et ekspeditionsgebyr på 500 DKK. Senere ændringer betragtes som afbestilling og nybestilling.

Udebliver elev fra opholdet eller dele heraf, godtgøres intet. Dette omfatter endvidere manglende eller ugyldigt pas, manglende vaccinationer eller lignende.

3.5 Elevantal
Der er både et maksimum og et minimum for antallet af elever på et ophold. Er elevantallet ikke tilstrækkeligt, kan Alpehøjskolen vælge at ophæve opholdet senest 4 uger før. Ved betaling af flybillet accepterer eleven annuleringsretten og der ydes ikke refundering på denne. Der ydes 100% refundering af opholdet.

3.6 Overdragelse
Overdragelse af ophold er ikke muligt og vil opfattes som afbestilling samt nybestilling.

4. Reklamation og mangler

4.1 Hvis du mod forventning oplever mangler efter påbegyndelse af din rejse skal Alpehøjskolen have dette at vide hurtigst muligt så vi har mulighed for at rette op på det. Reklamationen skal foregå direkte til den ansvarlige op opholdet.

4.2 Afbrudt ophold
Det er muligt for Alpehøjskolen at ophæve opholdet for en given elev skulle denne; være til fare for sig selv eller andre, bryde med landets love, gå mod lokale bestemmelser eller i andre tilfælde ikke have oplyst om eksisterende fysiske og psykiske lidelser, via det obligatoriske helbredsskema som vi uddeler til alle vores elever inden afrejse. Hjemsendelse vil foregå på egen betaling. Der ydes ikke kompensation for den afbrudte del af opholdet.

5. Ansvar

5.1 Ansvar
Eleven forpligter sig til at holde sig underrettet om ændrede mødetider, afgange og ankomster samt selv holde styr på egne dokumenter såsom pas og evt. visum. Det er elevens eget ansvar at møde op til aftalte tidspunkter og forpligter sig til at være informeret herom.

5.2 Deltagelse i aktiviteter, øvelser, lege og cases i forbindelse med undervisning og fritid er frivilligt og sker på elevens eget ansvar.

5.3 Ved tilmelding gives der samtykke til, at video- og billedmateriale taget i forbindelse med opholdet må bruges på tværs af Alpehøjskolens platformer som markedsføring.

5.4 Alpehøjskolen er primær ansvarlig for undervisning og indkvartering og vores samarbejdspartner afholder køb af flybillet, hvormed Alpehøjskolen ikke fungere som pakkearrangør.

5.5 Alpehøjskolen er uden indflydelse på force majeure.

5.6 Dansk ret gældende
I tilfælde af uenighed skal dansk ret regulere ethvert krav, der stilles over for virksomheden, og evt. søgsmål skal anlægges ved dansk domstol eller ved voldgift i Danmark.

5.7 Information om aftalens indgåelse og deltagelse henvises til hjemmesiden ”Alpehojskolen.dk ”samt udsendte materiale.